Začiatkom marca 2020 sa koordinátorka EPIC pre strednú Európu Eva Havelková zúčastnila pracovného pobytu v centrále EPIC ASSIST v Brisbane v Austrálii. Žiaľ, z dôvodu celosvetovej postupujúcej pandémie koronavírusu bolo nevyhnutné tento služobný pobyt a plánované aktivity skrátiť.

Napriek tomu sa v priebehu niekoľkých dní podarilo realizovať podstatnú časť plánovaného – Eva navštívila niekoľko pobočiek EPIC ASSIST v austrálskom štáte Queensland, zoznámila sa a rokovala s novým vedením EPIC ASSIST o strategických zámeroch, cieľoch a výsledkoch organizácie v Európe a prezentovala výsledky doterajšej činnosti na rokovaní Správnej rady.

Počas 2-dňového zasadnutia Správnej rady na Gold Coast mala možnosť prezentovať doterajšie projekty, aktivity pobočiek EPIC na Slovensku a v Českej republike. Dotkli sa aj budúcej činnosti EPIC ASSIST CHARITY v Edinburgu v Škótsku, nakoľko táto pobočka bude tiež patriť do portfólia koordinátorky pre strednú Európu.

Podstatným bodom programu a širokej diskusie boli možné následky negatívnych udalostí pre EPIC z predchádzajúceho obdobia v Austrálii – najhorších požiarov, následných požiarov a súčasnej pandémie koronavírusu. EPIC bude musieť situáciu analyzovať a hľadať možné riešenia na stabilizáciu organizácie.