Štatutárna zástupkyňa pre Slovenskú a Českú republiku a koordinátorka pre strednú Európu, Eva Havelková eva.havelkova@epic-org.eu

Od roku 2017 vedie tímy EPIC na Slovensku a v Čechách a zodpovedá za obe pobočky austrálskej mimovládnej organizácie EPIC – v Bratislave a v Prahe.

Eva vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského na Slovensku, kde získala akademickú hodnosť PhD. aj PhDr. Pracovala a žila vo Švajčiarsku a v USA.

V roku 2016 viedla Predsedníctvo SR v Rade EÚ v rámci Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Slovenskej republiky.

Počas svojej kariéry pracovala v systéme OSN ako programová analytička Fondu OSN pre ženy (UNIFEM) pre 17 krajín strednej a východnej Európy. Pracovala tiež ako diplomat vo švajčiarskej Ženeve, na Stálej misii Slovenskej republiky pri OSN. Od roku 2006 prednáša sociologické témy, aktuálne sociálne otázky a problematiku rovnoprávnosti na rôznych stredných školách a univerzitách v USA. Rok pôsobila ako výkonná manažérka na United Way for Greater Chattanooga, Tennessee v USA.

Dlhodobo pracuje ako národná expertka a analytička Európskej komisie pre oblasť rovnoprávnosti, je autorkou viacerých analýz a národných správ pre Európsku komisiu. Absolvovala niekoľko dlhodobých študijných pobytov v USA, Izraeli, Holandsku a v Austrálii. Pracovala ako poradkyňa predsedníčky vlády SR a podpredsedu vlády SR pre ekonomiku.

 

Petra Slatinská – projektová manažérka, Nezisková organizácia EPIC

Petra vyštudovala medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov v Bratislave. Počas štúdia absolvovala viaceré stáže v slovenských inštitúciach , program Erasmus v Portugalsku aj pracovné leto v USA.

Po škole sa venovala oblasti marketingu a eventov. Pôsobila ako projektová manažérka eventov rôzneho záberu – kultúrne, športové i detské. Záujem o marketing ju dotiahol na obchodné či marketingové oddelenia firiem, no aj do sveta reklamnej agentúry, kde bola súčasťou mnohých kreatívnych projektov. Vždy má radosť z dobre odvedenej práce, hlavne takej, ktorou vie potešiť ľudí.

 

Zuzana Pažítková – projektová asistentka, Nezisková organizácia EPIC

Zuzana je študentkou Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde okrem teoretických poznatkov získala hlavne chuť hľadať nové príležitosti na kariérny, ale aj osobnostný rast.
Počas štúdia absolvovala stáž v NR SR, zúčastnila sa mládežníckych výmen a v súčasnosti pôsobí ako projektová asistentka v NGO, ktorá je zameraná na neformálne vzdelávanie mladých prostredníctvom školení, workshopov, dobrovoľníckych príležitostí a projektov podporených EÚ na Slovensku a v zahraničí.

 

Arnold Ponesz, finančný manažér EPIC ASIST z.ú. Česká republika

Arnold vyštudoval International Business vo Veľkej Británii. Po štúdiu pracoval v Bratislave na projektových pozíciách v rôznych medzinárodných spoločnostiach až kým sa dostal k neziskovému sektoru. Neziskovému sektoru sa venoval aj v jeho rodnom meste, kde sa ako člen občianskeho združenia venuje organizácii športových podujatí. Od roku 2018 s malými prestávkami pracuje v neziskovej organizácii EPIC v Bratislave, ako aj v EPIC ASSIST v Českej republike. Momentálne žije v Brne.

 

 

Štatutár, Executive Director, EPIC Assist (Austrália)
Warrick Harold Staveley

 

Správna rada

  • brat Donald Campbell – predseda správnej rady
  • Michael Eastgate  – člen

Všetci členovia Správnej rady Neziskovej organizácie EPIC sú súčasne členmi Správnej rady materskej organizácie EPIC Assist.