Štatutárna zástupkyňa pre Slovenskú a Českú republiku a koordinátorka pre strednú Európu, Eva Havelková [email protected]

Od roku 2017 vedie tímy EPIC na Slovensku a v Čechách a zodpovedá za obe pobočky austrálskej mimovládnej organizácie EPIC – v Bratislave a v Prahe.

Eva vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského na Slovensku, kde získala akademickú hodnosť PhD. aj PhDr. Pracovala a žila vo Švajčiarsku a v USA.

V roku 2016 viedla Predsedníctvo SR v Rade EÚ v rámci Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Slovenskej republiky.

Počas svojej kariéry pracovala v systéme OSN ako programová analytička Fondu OSN pre ženy (UNIFEM) pre 17 krajín strednej a východnej Európy. Pracovala tiež ako diplomat vo švajčiarskej Ženeve, na Stálej misii Slovenskej republiky pri OSN. Od roku 2006 prednáša sociologické témy, aktuálne sociálne otázky a problematiku rovnoprávnosti na rôznych stredných školách a univerzitách v USA. Rok pôsobila ako výkonná manažérka na United Way for Greater Chattanooga, Tennessee v USA.

Dlhodobo pracuje ako národná expertka a analytička Európskej komisie pre oblasť rovnoprávnosti, je autorkou viacerých analýz a národných správ pre Európsku komisiu. Absolvovala niekoľko dlhodobých študijných pobytov v USA, Izraeli, Holandsku a v Austrálii. Pracovala ako poradkyňa predsedníčky vlády SR a podpredsedu vlády SR pre ekonomiku.

 

Štatutár, Executive Director, EPIC Assist (Austrália)
Warrick Harold Staveley

 

Správna rada

  • brat Donald Campbell – predseda správnej rady
  • Michael Eastgate  – člen

Všetci členovia Správnej rady Neziskovej organizácie EPIC sú súčasne členmi Správnej rady materskej organizácie EPIC Assist.