Eva Havelková
Koordinátorka pre Strednú Európu, zástupkyňa štatutára

Od mája 2017 pracuje v pozícii koordinátorky pre strednú Európu neziskovej organizácie EPIC so sídlom v Bratislave. Zodpovedá za dve kancelárie EPIC – v Bratislave na Slovensku a v Prahe v Českej republike.

Eva vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského na Slovensku, kde získala neskôr titul PhD. Pracovala a žila vo Švajčiarsku a v USA.

V roku 2016 viedla Predsedníctvo SR v Rade EÚ ako vedúca oddelenia Predsedníctva SR v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Slovenskej republiky.

Počas svojej kariéry pracovala v OSN ako programová analytička Fondu OSN pre ženy pre 17 krajín strednej a východnej Európy. Niekoľko rokov zastávala pozíciu diplomata v Ženeve, na Stálej misii Slovenskej republiky pri OSN vo Švajčiarsku. Od roku 2006 poskytuje pravidelné prednášky na sociologické témy, aktuálne sociálne otázky a gender na rôznych vysokých školách v Spojených štátoch amerických. Rok pôsobila ako výkonná manažérka na United Way for Greater Chattanooga v Chattanooga, TN v USA.

Od roku 2006 pôsobí ako národná expertka a analytička EK pre rodovú problematiku, pričom je autorkou mnohých analýz a projektov financovaných Európskou komisiou. Venuje sa aj problematike násilia na deťoch a ženách, pričom strávila niekoľko dlhodobých študijných pobytov na rôznych úrovniach škôl a inštitúciách v Spojených štátoch, venujúcich sa tejto oblasti. Eva pracovala aj ako poradkyňa predsedu vlády SR ako aj podpredsedu vlády SR pre ekonomiku.

eva.havelkova@epic-org.eu

Alena Štefániková
Projektová manažérka

Alena vedie projekty zamerané na podporu sociálnej ekonomiky v regiónoch Slovenska a podporu mladých ľudí pri zaraďované sa na trh práce (aktuálne projekty SOCENT Spas a Hope s-4-Low).

Počas svojej kariéry pracovala pre programy SOCRATES a Erasmus plus, kde bola zodpovedná za administrovanie, monitoring a meranie dopadu projektov, ako aj za komunikačné aktivity Národnej agentúry. Od roku 2006 pracovala ako projektová manažérka pre British Council, kde riadila projekty Interkultúrni navigátori a Aktívni občania. Okrem toho bola zodpovedná za zriadenie 6 Britských centier v 6 regiónoch na Slovensku. Od roku 2018 riadila projekt People to people/Slovakia, ktorý bol zameraný na 3 oblasti: kritické myslenie, komunitné umenie a sociálne podnikanie. Jedným z hlavných cieľov tohto projektu bola podpora sociálnej súdržnosti a aktívnych komunít v Banskobystrickom a Prešovskom regióne.

alena.stefanikova@epic-org.eu

Arnold Ponesz
Projektový manažér

Arnold má v EPIC-u na starosti implementáciu projektov zameraných na sociálne podnikanie a vzdelávanie v tejto oblasti. Taktiež manažuje upratovaciu službu Deafinitely Clean, zamestnávajúcu ľudí so znevýhodnením.

Po štúdiu medzinárodného obchodu v Británii sa vrátil na Slovensko a pôsobil v medzinárodných IT a HR spoločnostiach na rôznych projektových pozíciách. Neziskovému sektoru sa venuje aj v jeho rodnom meste, kde sa ako člen občianskeho združenia venuje organizácii športových podujatí.

arnold.ponesz@epic-org.eu

Keith Martin
Štatutárny zástupca, generálny riaditeľ pre zahraničné vzťahy, EPIC Assist (Austrália)

keith.martin@epicassist.org

Správna rada

  • brat Donald Campbell – predseda správnej rady
  • Michael Eastgate  – člen
  • Bill Gamack – člen (CEO EPIC Assist)

Všetci členovia Správnej rady Neziskovej organizácie EPIC sú súčasne členmi Správnej rady materskej organizácie EPIC Assist.