Eva Havelková
Koordinátorka pre Strednú Európu, zástupkyňa štatutára

Od mája 2017 pracuje v pozícii koordinátorky pre strednú Európu Neziskovej organizácie EPIC so sídlom v Bratislave. Zodpovedá za dve kancelárie EPIC – v Bratislave na Slovensku a v Prahe v Českej republike.

Eva vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského na Slovensku, kde neskôr získala titul PhD. Pracovala a žila vo Švajčiarsku a v USA.

V roku 2016 viedla tím zodpovedný za Predsedníctvo SR v Rade EÚ v rámci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Slovenskej republiky.

Počas svojej kariéry pracovala v UNIFEM (Fondu OSN pre ženy) ako programová analytička pre 17 krajín strednej a východnej Európy. Zastávala pozíciu diplomata v Ženeve, na Stálej misii Slovenskej republiky pri OSN vo Švajčiarsku. Od roku 2006 poskytuje prednášky na sociologické témy, aktuálne sociálne a gender otázky na školách v USA (University of Tennessee, Chattanooga State Community College, Bryan College, Dayton, TN). Rok pôsobila ako výkonná manažérka v neziskovej organizácii United Way for Greater Chattanooga v TN v USA.

Od roku 2006 pôsobí ako národná expertka a analytička EK pre rodovú a sociálnu problematiku, pričom je autorkou mnohých analýz a projektov financovaných Európskou komisiou. Je dlhoročnou hodnotiteľkou projektov EÚ a iných finančných mechanizmov.

Eva pracovala aj ako poradkyňa predsedníčky vlády SR, ako aj podpredsedu vlády SR pre ekonomiku.

eva.havelkova@epic-org.eu

Arnold Ponesz
Projektový manažér

Arnold vyštudoval medzinárodný obchod vo Veľkej Británii. Po návrate na Slovensko pôsobil v niekoľkých medzinárodných IT a HR spoločnostiach na rôznych projektových pozíciách. Neziskovému sektoru sa venuje aj v jeho rodnom meste, kde sa ako člen občianskeho združenia dlho venuje organizácii športových podujatí.

V EPIC-u má na starosti implementáciu projektov hlavne v oblasti sociálneho podnikania a mládeže. Má taktiež na starosti upratovaciu službu Deafinitely Clean.

Od 1. februára 2020 posilnil tím EPIC ASSIST, z.ú. Česká republika.

arnold.ponesz@epic-org.eu

Kristína Gašparovičová
Projektová Manažérka

Kristína vyštudovala Medzinárodný Manažment na Univerzite Komenského v Bratislave a podarilo sa jej získať aj ´Double Master´ z Université de Lorraine v Nancy, Francúzsku. Po štúdiách sa dostala na ´Blue-book´ stáž do Európskej Komisie, kde sa začala viac venovať projektovému manažmentu, rozpočtu a projektovej administratíve. Stáž jej otvorila dvere do medzinárodných spoločností ako Stantec, IMI v Bruseli, kde pokračovala v obore ako ´Project Management Assistant´. Po pár rokoch sa dostala do organizácie ClientEarth, kde začala pracovať na projekte LIFE ako Projektový Manažér.

Počas vedenia projektu v Bruseli jej boli udelené dočasné pracovné víza do Austrálie, kde sa v r. 2018 presťahovala. Pracovala v súkromnom sektore ako ´Administrative officer´ v meste Melbourne kde si zdokonalila zručnosti v administratíve, logistike a projektovom plánovaní. Po austrálskej skúsenosti sa vrátila na Slovensko a správne načasovanie ju priviedlo do organizácie EPIC v Bratislave, kde začala pracovať v projektovom manažmente.

kristina.gasparovicova@epic-org.eu

Viktor Fudala
Projektový Manažér

Viktor vyštudoval politológiu na bratislavskej BISLE a neskôr pokračoval v magisterskom štúdiu medzinárodných vzťahov na Masarykovej univerzite v Brne. V rámci magisterského štúdia absolvoval ročný pobyt na University of Kansas. V USA stážoval v organizácii People to People International v Kansas City, kde pomáhal s organizáciou študentskej konferencie Global Youth Forum. Popri štúdiu pracoval na BISLA ako asistent a spolupodieľal sa na organizácii rôznych školských projektov, ako napríklad Zimná škola pre študentov z Ritsumeikan Asia Pacific University v Japonsku.

Viktor.Fudala@epicassist.org

Eva Judová
Stážistka

Eva vyštudovala anglický a španielsky jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave a v rámci programu Erasmus absolvovala ročný študijný pobyt v španielskom Madride. Počas štúdií na univerzite spolupracovala s neziskovou organizáciou súčasného tanca Nový Priestor, pre ktorú pripravovala projekt EDS.

Po štúdiách pracovala pre rôzne korporátne spoločnosti a neskôr aj vo svete cestovného ruchu/hotelierstva. Pracovala tiež v prekladateľskej agentúre ako interná prekladateľka. Následne sa rozhodla prekladať ako nezávislá prekladateľka. Od júla 2020 je členkou tímu neziskovej organizácie EPIC, v ktorej si rada rozširuje svoje obzory.

 

Štatutárny zástupca, Executive Director, EPIC Assist (Austrália)
Warrick Harold Staveley

Rick.Staveley@epicassist.org

Správna rada

  • brat Donald Campbell – predseda správnej rady
  • Michael Eastgate  – člen
  • Bill Gamack – člen (CEO EPIC Assist)

Všetci členovia Správnej rady Neziskovej organizácie EPIC sú súčasne členmi Správnej rady materskej organizácie EPIC Assist.