Tím projektových manažérov vedie koordinátorka pre strednú Európu a zástupkyňa štatutára Eva Havelková eva.havelkova@epic-org.eu

Od roku 2017 pracuje v pozícii koordinátorky pre strednú Európu neziskovej organizácie EPIC so sídlom v Bratislave. Zodpovedá za dve úradovne EPIC – v Bratislave na Slovensku a v Prahe v Českej republike.

Eva vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského na Slovensku, kde získala neskôr titul PhD. Pracovala a žila vo Švajčiarsku a v USA.

V roku 2016 bola viedla Predsedníctvo SR v Rade EÚ na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR Slovenskej republiky.

Počas svojej kariéry pracovala v OSN ako programová analytička Fondu OSN pre ženy pre 17 krajín strednej a východnej Európy. Niekoľko rokov zastávala pozíciu diplomata v Ženeve, na Stálej misii Slovenskej republiky pri OSN vo Švajčiarsku. Od roku 2006 poskytuje pravidelné prednášky na sociologické témy, aktuálne sociálne otázky a rovnoprávnosti na rôznych stredných a univerzitách v USA. Rok pôsobila ako výkonná manažérka na United Way for Greater Chattanooga v Chattanooga, TN v USA.

Od roku 2006 pracuje tiež ako národná expertka a analytička EK pre oblasť rovnoprávnosti, je autorkou viacerých analýz a projektov financovaných Európskou komisiou. Venuje sa aj problematike násilia na deťoch a ženách. Strávila niekoľko dlhodobých študijných pobytov v USA venovaných tejto oblasti. Eva pracovala aj ako poradkyňa predsedníčky vlády SR, ako aj podpredsedu vlády SR pre republiky.

 

Monika Brečková, projektová manažérka

Monika vyštudovala prekladateľstvo, tlmočníctvo v špecializácii nemecký jazyk a kultúra na Prešovskej univerzite v Prešove. V rámci štúdia absolvovala štipendijné pobyty v Nemecku na univerzitách v Halle/Saale a v Jene.

Má dlhoročné skúsenosti ako projektová manažérka, pôsobila naprieč rôznymi sektormi – v neziskovej organizácii, v súkromnej sfére a tiež vo verejnej a štátnej správe. Zameriavala sa predovšetkým na oblasť vzdelávania a získala tiež skúsenosti v rámci projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.

Email: monika.breckova@epic-org.eu

 

Zuzana Kubíková Michalidesová, projektová manažérka

Zuzana vyštudovala medzinárodné vzťahy a diplomaciu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už počas štúdia aj po ňom nachádzala príležitosti ako zmysluplne dobrovoľníčiť s lokálnymi organizáciami doma i v zahraničí, čo jej umožnilo zažiť a spoznať prácu v sociálne znevýhodnenom prostredí – či už to bola rómska osada, juhoafrický „slum“, thajský vidiek, indickí nedotknuteľní alebo azylanti.

Profesionálne sa na takmer 13 rokov ukotvila v medzinárodnej organizácii zameranej na inovatívne riešenia chudoby skrz dostupné bývanie, kde riadila dobrovoľnícke a mládežnícke programy, vrátane medzinárodných projektov financovaných EÚ.

S túžbou venovať sa zlepšovaniu sociálnej situácii doma na Slovensku prišla Zuzana do Neziskovej organizácie EPIC, kde je jej ústrednou agendou rozvoj sociálnej ekonomiky a podnikania.

Email: zuzana.michalidesova@epic-org.eu

 

Eva Judová

Eva vyštudovala anglický a španielsky jazyk na Univerzite Komenského v Bratislave a v rámci programu Erasmus absolvovala ročný študijný pobyt v španielskom Madride. Počas štúdií na univerzite spolupracovala s neziskovou organizáciou súčasného tanca Nový Priestor, pre ktorú pripravovala projekt EDS.

Po štúdiách pracovala pre rôzne korporátne spoločnosti a neskôr aj vo svete cestovného ruchu/hotelierstva. Pracovala tiež v prekladateľskej agentúre ako interná prekladateľka. Následne sa rozhodla prekladať ako nezávislá prekladateľka. V tíme Neziskovej organizácie EPIC si rada rozširuje svoje obzory.

 

Tomáš Gago, projektový manažér EPIC ASIST z.ú. Česká republika

Tomáš je slovenský štátny občan dlhodobo žijúci v Českej Republike. Vyštudoval Business administration, politické vedy a medzinárodné vzťahy.  Má  takmer dvadsaťročné skúsenosti v oblasti Európskych záležitostí, evaluácií, fundraisingu  pre neziskový sektor a s riadením projektových tímov, alebo členstvom vo významných národných aj medzinárodných projektoch. Za svoje takmer dvadsaťročné pôsobenie bol aktívny v projektoch pre súkromné, štátne aj neziskové organizácie pôsobiace v sektoroch ako vzdelávanie, veda a výskum, revitalizácia pamiatok, podnikanie a inovácie, sociálne podnikanie, starostlivosť o seniorov či poľnohospodárstvo.

Kontakt: tomasgago@seznam.cz

 

STÁŽISTKA: Bc. Barbara Barillová, Obchodná fakulta (Ekonomická univerzita), Bratislava

 

Štatutár, Executive Director, EPIC Assist (Austrália)
Warrick Harold Staveley

Rick.Staveley@epicassist.org

Správna rada

  • brat Donald Campbell – predseda správnej rady
  • Michael Eastgate  – člen
  • Bill Gamack – člen

Všetci členovia Správnej rady Neziskovej organizácie EPIC sú súčasne členmi Správnej rady materskej organizácie EPIC Assist.