Správna rada

Všetci členovia Správnej rady Neziskovej organizácie EPIC sú súčasne členmi Správnej rady materskej organizácie EPIC Assist.

  • brat Donald Campbell – predseda správnej rady
  • Michael Eastgate  – člen
  • Bill Gamack – člen (CEO EPIC Assist)

 Pracovníci