Medzinárodná konferencia v Spišskom Hrhove

V dňoch 12. – 14. septembra 2016 sme v rámci projektu Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania v obci Spišský Hrhov zorganizovali medzinárodnú konferenciu, ktorá prezentovala príklady dobrej praxe – etablovaného sociálneho podniku na Slovensku. Naši projektový partneri zo Slovinska, Českej republiky, Poľska a Škótska sa mali možnosť zúčastniť na diskusiách, ktoré priblížili význam a fungovanie, ale i potrebu zakladania sociálnych podnikov. Diskutovali zakladatelia sociálneho podniku v Spišskom Hrhove, samotní pracovníci obecnej firmy, predstavitelia a zástupcovia viacerých fungujúcich sociálnych podnikov na Slovensku. Konferencia mala za cieľ priniesť nové poznatky pre všetky zainteresované strany.