Medzinárodná konferencia

Zamestnávanie občanov so zdravotným znevýhodnením na trhu práce: Skúsenosti a vízie alebo 15 rokov Radničkiných trhov.

Dňa 24. septembra 2015 EPIC n. o. v spolupráci s APZ n.o. a OZ Inklúzia zorganizovali medzinárodnú konferenciu pri príležitosti 15. výročia Radničkiných trhov.  Na konferencii vystúpili ľudia z praxe, teda zástupcovia chránených dielní, DSS i samotní zamestnanci a zamestnávatelia, ktorí sú hlavnými aktérmi v procese zamestnávania OZP.

V poobednom bloku zameranom na možnosti  inovácie a inšpirácie z okolitých krajín nám Kasy Chambers (Anglicare, Austrália) predstavila austrálsky model NDIS, ktorý je v medzinárodnej diskusii považovaný za vhodnú inšpiráciu aj pre ďalšie krajiny a Maria Egger (FAB, Rakúsko) menej ambiciózny, no o to viac realizovateľný  rakúsky model  personálneho lízingu v podporovanom zamestnávaní. Viera Záhorcová z Agentúry podporovaného zamestnávania zhrnula princíp a dosiahnuté výsledky modelu Supported wage system (SWS – Systém adekvátnej mzdy), ktorého presadenie do legislatívneho prostredia SR  je aktuálne jednou z priorít Epic n.o.

Program prebiehal v troch paralelných workshopoch, ktoré si účastníci konferencie mali možnosť zvoliť podľa vlastných preferencií:

  • Workshop 1: Marketing chránených dielní – cesta k úspechu?
    • V prvom workshope vystúpili dvaja praktici, Aron Jakab (Fruit of care, Maďarsko) a Peter Svetina (Premiki, Slovinsko), ktorí už vo svojej krajine dosiahli úspech a presadili sa v silnej konkurencii. O vhodnosti marketingových stratégií sa vyjadril odborník z oblasti reklamy, Robert Slovák.
  • Workshop 2: Verejné obstarávania – doposiaľ nevyužitá príležitosť pre zamestnávanie ľudí so zdravotným znevýhodnením
    • V rámci druhého workshopu vystúpil Václav Kůs, právny zástupca mestskej časti Praha 12, ktorá sociálny aspekt úspešne uplatnila a do služieb, ktoré využíva, zahrnula služby chránenej dielne – upratovacie služby a údržba zelene. K problematike sa z pohľadu legislatívy vyjadril zástupca Európskej komisie, Jaroslav Kračún.
  • Workshop 3: Spolupráca so zamestnávateľmi na otvorenom trhu práce
    • Tretí workshop bol venovaný praktickej činnosti organizácií pracujúcich s OZP. Markéta Blahetková (Rytmus o.p.s., ČR) predstavila myšlienku oslovovania zamestnávateľov prostredníctvom Business Raňajok. Workshop bol spojený s praktickým nácvikom. V nadväznosti na túto tému nám faktory, ktoré v najväčšej miere vplývajú na úspešnú integráciu OZP do pracovného prostredia, s dôrazom na podporu vzťahu zamestnancov bez a so zdravotným znevýhodnením predstavila Petra Poláková (agentúra Manna, Slovensko/ Alanus Hochschule, Nemecko).

 

Tešíme sa ďalšie stretnutie a želáme Radničkiným trhom veľa úspechov!

Pozrite si jednotlivé prezentácie: