Medzinárodny projekt Interreg Central Europe CERUSI (https://epic-org.eu/cerusi/), zameraný na podporu sociálneho podnikania, sociálnych inovácií a cirkulárnej ekonomiky na vidieku v stredoeurópskom regióne, bol úspešne ukončený v januári 2022.

Aktivity na podporu sociálneho podnikania však ani zďaleka nekončia.

V spolupráci so všetkými partnermi projektu z Rakúska, Nemecka, Talianska, Poľska, Slovinska a Českej republiky sme pripravili a podpísali Memorandum o spolupráci.

Cieľom Memoranda o spolupráci je:

  • zvyšovať povedomie o význame sociálneho podnikania a sociálnych inovácii vo vidieckych oblastiach a aktívne ich podporovať,
  • poskytovať podporu pre nové myšlienky na rozvoj sociálneho podnikania, koordinovať stretnutia záujemcov o sociálne podnikanie v regiónoch a vymieňať si skúsenosti o možnostiach, riešení problémov s cieľom vzniku nových pracovných miest v tejto oblasti

K podpísaniu Memoranda o spolupráci a zapojeniu sa do dlhodobého Partnerstva CERUSI prizvala Nezisková organizácia EPIC viac ako 80 subjektov na Slovensku.

Ak vás zaujala myšlienka podpory rozvoja sociálneho podnikania a chceli by ste sa stať súčasťou Partnerstva, nech sa páči, podpíšte Memorandum o spolupráci dostupný na tomto linku:

https://docs.google.com/document/d/1mul-p9BZdr2kw15Lzjtc2a9AH3BmAF2u/edit?usp=sharing&ouid=107662354405790394271&rtpof=true&sd=true

a zašlite na adresu [email protected].

Podpisom Memoranda budete súčasťou zoznamu spolupracovníkov na zdieľanie informácií o sociálnom podnikaní, sociálnych inováciách, potenciálnych možnostiach spolupráce a nadväzujúcich aktivitách v tejto oblasti.

Ďakujeme

Tím EPIC n.o.