V rámci mládežníckej výmeny sa mladí ľudia z Fínska, Maďarska a Slovenska počas ôsmych júnových dní zúčastnili workshopov zameraných na personálnu SWOT analýzu, písania motivačného listu, životopisu, seba-prezentácie, prípravy svojich projektov pre komunitu  a lekcií rómskeho jazyka. Zástupcovia občianskeho združenia EduRoma, účastníkom predstavili svoje aktivity z oblasti vzdelávania, interaktívny workshop s kvízom si pre mladých ľudí pripravili zamestnanci Úradu splnomocnenca SR pre rómske komunity a Keith Martin generálny riaditeľ medzinárodných vzťahov EPICu v Autrálií hovoril o zamestnávaní domorodých komunít a živote v Austrálií. Všetkým účastníkom bolo odovzdaný Youthpass, európsky uznávaný certifikát o účasti na mládežníckej výmene.

Výmenu sme realizovali v spolupráci s Asociáciou rómskych zástupcov a hovorcov v Maďarsku a organizáciou Romano Missio z Fínska. Jej cieľom bolo motivovať mladých ľudí, aby využili svoje osobnostné predpoklady pre prácu s komunitou.