Mladí Rómovia pre komunitu

Ciele projektu

 • Podpora mladých ľudí v poznaní a rozvíjaní svojich osobnostných predpokladov
 • Podpora mladých ľudí v stanovení a dosahovaní profesných cieľov
 • Podpora rómskej identity a kultúrneho dedičstva

Trvanie

február – jún 2017

Donor

Partneri

Cieľová skupina

Rómska mládež vo veku od 18 – 30 rokov

Plánované aktivity

 • 8-dňové školenie (8. – 15. jún 2017, Senec), ktoré bude zahŕňať:
  • prezentáciu profesných cieľov a konzultácie
  • analýzu silných a slabých stránok osobnosti
  • lekcie rómskeho jazyka
  • organizovanú návštevu lokálnej komunity
  • písanie životopisu a motivačného listu

Projektová koordinátorka

Anna Čonková