Na konci januára otvorilo brány nové centrum pre mladých vo Zvolene. Mladí ľudia do 29 rokov tu nájdu informácie ohľadom vzdelávania, pracovného uplatnenia, dobrovoľníctva či štúdia v zahraničí, ale zájsť sem môžu, aj keď ich zaujíma kultúrne dianie či jednoducho potrebujú poradiť. 

KONEKT – poradenské centrum pre mladých ľudí vzniklo vďaka spolupráci mesta, neziskovej organizácie Epic a ďalších zhruba tridsiatich ľudí zo štátneho, súkromného aj neziskového sektora. „Máme za sebou dva roky práce a stretávania sa. Výsledkom tejto spolupráce je KONEKT, neformálne miesto, kde sa mladí ľudia môžu cítiť bezpečne a kde nájdu odpoveď na svoju otázku, prípadne aspoň radu, kam zájsť, aby mohli svoj problém vyriešiť“ hovorí Ela Klementová z organizácie Epic, ktorá zastrešuje projekt Záruk. Ďalej vysvetľuje: „Mladí ľudia nám pri viacerých zisťovaniach hovorili, že im chýba možnosť sa s niekým poradiť a porozprávať sa napr. o výbere školy či povolania.“

KONEKT vznikol najmä vďaka podpore samosprávy. „Mesto nám umožnilo fungovať tým, že nám zabezpečilo priestor v dome služieb,“ dodáva. V KONEKT-e budú pracovať dvaja mladí koordinátori. Zároveň sa tu budú mladí ľudia stretávať na podujatiach či pri konzultáciách s odborníkmi z úradu práce, Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, OZ Slatinka, Iuventy, Nadácie pre deti Slovenska, kariérnymi poradcami a ďalšími. „Je to priestor otvorený pre všetkých, budeme organizovať napr. aktivity pre  zdravotne znevýhodnených v spolupráci s občianskym združením HANS,“ hovorí Ela Klementová. „Zároveň je možnosť v tomto priestore zorganizovať vlastnú aktivitu, samozrejme, ak je zameraná na vzdelávanie a mladých ľudí,“ hovorí Ela a dopĺňa: „V takom prípade sa záujemcovia môžu obrátiť buď na koordinátorov Alenku Trnkovú a Maťa Tóčika.“

 

Priestor spoločne vytvorili mesto, partneri a sponzori: „Množstvo vecí, ktoré tu nájdete, priniesli naši partneri alebo firmy. Zariadenie sme nekupovali. Napríklad tu uvidíte nábytok vytvorený z odpadu. Jedinečné kusy vytvorili študenti SOŠ drevárskej vo Zvolene,“ hovorí s úsmevom Ela Klementová, ktorá dodáva, že ak chce niekto pomôcť, stačí sa ozvať.

KONEKT je pilotný projekt, ktorý by mal skúšobne fungovať do augusta. Vznikol podľa vzoru fínskych centier pre mladých Ohjaamo. Fínske mesto Turku je od začiatku projektu partnerom Zvolena.

„Túto spoluprácu si cením,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová a dodáva: „Oceňujem, že KONEKT spoločne vytvorili riaditelia a učitelia škôl, zástupcovia podnikateľského sektora, zamestnanci štátnych inštitúcií a samotní mladí ľudia. Práve mladí ľudia musia dať odpoveď na otázku, čo konkrétne potrebujú a ako im napríklad mesto môže pomôcť.“

Z rozhovorov s mladými ľuďmi, ktoré prebiehali v decembri v rámci prieskumu potrieb, vyplynulo, že dostupných informácií je množstvo, ale nie vždy je možné ich nájsť a zorientovať sa v nich. „Napríklad informácie o zamestnávateľoch vo Zvolene – KONEKT by mohol informovať o tom, aké firmy vo Zvolene sú, čo robia, akých zamestnancov hľadajú, to by bola veľká pomoc,“ povedala 27-ročná dievčina na prieskumnom stretnutí v decembri. Práve potrebami mladých ľudí by sa chcel KONEKT riadiť a ponúkať im služby šité na mieru.