Aliancia prie sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES), ktorá združuje takmer 100 registrovaných sociálnych podnikov pôsobiacich v rôznych oblastiach hospodárstva pripravila a spustila nový portál – elektronické trhovisko pre sociálne podniky.

Ide o online nástroj na podporu predaja tovarov a služieb registrovaných sociálnych podnikov, ktorý spĺňa funkciu e-shopu. Sociálne podniky majú na tejto platforme možnosť ponúknuť svoju produkciu a osloviť tak možných klientov, pričom celá suma z nákupu ide priamo konkrétnemu sociálnemu podniku. Virtuálne trhovisko je priebežne aktualizované o nové produkty, ktoré vyrábajú priamo ľudia zo sociálnych podnikov a tak si tu každý postupne nájde to svoje.

Nie je jedno odkiaľ tovar pochádza ani ako bol vyrobený. Preto kupujme zodpovedne na webovej stránke: https://kupuj-zodpovedne.sk/ a aj Nezisková organizácia EPIC podporuje takého spoločensky zodpovedné podnikanie, ktoré pomáha slabším z nás stať sa rovnako silnými.