Naštartovali sme projekt: Simulátor pracovných pohovorov

Na prvom medzinárodnom stretnutí k pripravovanému projektu Simulátor pracovných pohovorov (Job Interview Simulator), ktoré sa uskutočnilo 11. septembra 2014 v Bratislave sa predstavili organizácie, ktoré sú zapojené do projektu: Na stretnutí prediskutovali  ciele a svoje úlohy v tomto projekte,, ktorý Nezisková organizácia EPIC začala realizovať od 1. septembra 2014.

Cieľom projektu je zvýšenie pripravenosti mladých ľudí reagovať na aktuálne požiadavky potenciálnych zamestnávateľov. Projekt poskytuje príležitosti pre prepojenie čerstvých absolventov s potenciálnymi zamestnávateľmi, zapojenými do projektu a predpokladáme, že sa doňho zapojí minimálne 200 študentov z posledných ročníkov vysokých škôl (z ktorých min. 10% budú študenti so zdravotným znevýhodnením) z minimálne 4 univerzít.

Partneri projektu:

  • CEiS Ayrshire, sociálny podnik, Škótsko
  • GRUPO EQ5, konzultačná spoločnosť, Španielsko
  • EPIC Assist Charity, Škótsko

 

Tento projekt je podporený prostredníctvom programu Erasmus+.

Ak máte záujem o bližšie informácie o projekte, kontaktujte koordinátorku programu Michaelu Mudroňovú.