Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím

Cieľ: podpora demokratických hodnôt, vrátane ľudských práv

V rámci programu sa snažíme podporovať verejnú odbornú diskusiu o skvalitňovaní života ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom zvýšenia možností pre ich zmysluplné uplatnenie sa na otvorenom trhu práce a o ich kvalite života, ktorá je momentálne vo väčšine prípadov definovaná spoločenskou izoláciou a zlou ekonomickou situáciou.

Trvanie

1. október 2013 – 31. december 2015

Donori

Projekt „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“ bol podporený sumou 68.814,50 EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu „Nástroje pre zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí so zdravotným postihnutím“ je podpora demokratických hodnôt vrátane ľudských práv.

 

Aktivity a výstupy projektu