Dňa 22.augusta 2019 sa uskutočnilo stretnutie slovenských a maďarských partnerov participujúcich na projekte Hopes4Low priamo na mieste realizácie projektu v Nitre na Orechovom dvore. V priateľskej atmosfére sa stretli a podelili o svoje doterajšie skúsenosti, problémy, pozitívne aj negatívne zážitky nielen zástupcovia EPIC n.o., Salva Vita a Budapeštianskeho inštitútu, ale aj vedúci komunitného centra, sociálni pracovníci, mentori a rómski mentees.
V rámci diskusie bola dohodnutá o.i. aj istá korekcia a úprava niektorých doterajších podmienok projektu, týkajúca sa najmä špecifikácie hranice cieľovej skupiny rómskych mentees, ako aj podmienok pre vzdelávacie kurzy či ďalšie vzdelávanie mentees tak, s cieľom uľahčiť možnosť ich následného zamestnania sa.

O priebehu projektu vás budeme priebežne informovať prostredníctvom našej webovej stránky, ako aj na Facebooku.

Zopár foto zo stretnutia