Návšteva partnerov zo Social Business Earth spojená s prednáškou o obecnom podnikaní vo Švajčiarsku

Aktivity obecného podnikania vo Švajčiarsku  a vo svete sú témou prednášky Samanthy Caccamo, spoluzakladateľky a generálnej riaditeľky švajčiarskej organizácie  Social Business Earth.

Prednáška, ktorá je určená študentom 4. ročníka Katedry sociálneho rozvoja a práce v rámci predmetu Trh práce a politika zamestnanosti, bude 8. októbra 2014 v čase  09:15 – 10:45 h na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Návšteva švajčiarskych partnerov Social Business Earth na Slovensku, ktorá bude v dňoch 7. – 9. októbra 2014, je súčasťou plánovaných aktivít projektu Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce v rámci programu Podpora obecných sociálnych podnikov. Jeho cieľom je identifikovať také podnikateľské príležitosti, ktoré umožnia vybraným samosprávam založiť stabilný sociálny podnik a následne vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia.