Austrálsky veľvyslanec z veľvyslanectva Austrálie so sídlom vo Viedni Dr. Brendon Hammer a druhá tajomníčka veľvyslanectva Kim Ralston navštívili EPIC Neziskovú organizáciu. Návšteva sa uskutočnila 5 decembra 2017.

Veľvyslanec sa zaujímal najmä o prácu a súčasné aktivity EPIC Neziskovej organizácie na Slovensku a v strednej Európe. Špeciálna pozornosť bola venovaná otázkam a možnostiam pomoci veľvyslanectva Austrálie s cieľom podpory základných cieľov EPIC n.o. – podpore zamestnávania a zamestnanosti ľudí marginalizovaných na otvorenom trhu práce.

Po pracovné rokovanie v sídle EPIC n.o. pokračovalo ďalej neformálnym obedom v reštaurácii Modra Hviezda (Blue Star) v židovskej štvrti starého mesta Bratislavy. Za EPIC n.o. sa stretnutia zúčastnili p.Keith Martin, štatutárny zástupca, generálny riaditeľ pre zahraničné vzťahy, EPIC Assist (Austrália) a Eva Havelková, koordinátorka pre Strednú Európu a zástupkyňa štatutára.