Nezisková organizácia EPIC hľadá v rámci projektu Otváranie kariérnych možností pre nízko-kvalifikovanú rómsku mládež (Hopes-4-Low) kouča mentorov. Mentori pracujú s nízko-kvalifikovanou rómskou mládežou pri vytváraní príležitostí na vstup na otvorený trh práce –  kouč mentorov vedie pri riešení problémov, poskytuje rady a podporuje v činnosti.

Projekt je financovaný Generálnym riaditeľstvom pre spravodlivosť a spotrebiteľov Európskej komisie (DG JUST).

Miesto výkonu práce: Bratislava/ Nitra

Požadovaný profil:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (spoločensko-vedné, psychológia, pedagogické)
 • trénerské zručnosti – preukázateľné skúsenosti s vedením tréningov, školení
 • coaching – preukázateľné skúsenosti s vedením, podporou a motivovaním členov tímu
 • skúsenosti v oblasti práce s mládežou a/alebo vylúčenými komunitami
 • anglický jazyk na komunikačnej úrovni (úvodné školenie je v angličtine)
 • výborné komunikačné zručnosti, interkultúrna citlivosť

Harmonogram práce

December – Január 2019 Výberové konanie
Január (záver) 2019 Zaškolenie do metodiky projektu, t.j. „trainer-training“ (zaškolenie zabezpečuje Salva Vita (HU) a EPIC (SK))
Február 2019 Školenie skupiny mentorov pre prácu s mladou RK
Február – Júl 2019 Vedenie skupiny mentorov, individuálny koučing mentorov, vedenie pri riešení problémov podľa potrieb mentorov, komunikácia s projektovým partnerom a reportovanie činnosti

Pracovný čas a odmena

 • rozsah do 30 pracovných dní, resp. 240 hodín počas trvania projektu
 • 200 EUR / deň, t.j. 8 hodín (superhrubá mzda)
 • dohoda o vykonaní práce, živnosť
 • flexibilný pracovný čas
 • možnosť práce na diaľku, s potrebou cestovania do Bratislavy a Nitry

 

V prípade záujmu prosím posielajte Vaše CV a krátky motivačný list na adresu [email protected] do 10.januára 2019. Zaslaním svojho životopisu udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto výberového konania.

Tešíme sa na Vaše prihlášky!