Už od roku 2019 realizuje EPIC n.o. medzinárodný projekt Your career is waiting-get ready!, (https://epic-org.eu/your-career-is-waiting-get-ready/), ktorého cieľom je pomôcť mladým ľuďom lepšie sa pripraviť na vstup na trh práce a podporiť zamestnanosť mladých ľudí so znevýhodnením zamestnať sa. Spolu s projektovými partnermi z Českej republiky, Talianska a Belgicka sme oslovili študentov posledných ročníkov stredných odborných škôl (SOŠ), s ktorými sme realizovali teoretickú aj praktickú prípravu na pracovné pohovory, tz. Job Interview Simulátor.

Pôvodným zámerom projektu bolo osloviť  SOŠ v okolí Bratislavy a realizovať Job Interview Simulátor (JIS) prezenčne, avšak v dôsledku pandémie COVID-19 bolo nevyhnutné prejsť do online priestoru, čo umožnilo zapojiť aj školy z celého Slovenska. Zo škôl, ktoré prejavili záujem, sme vybrali šesť na realizáciu celkom 20 teoretických i praktických JIS školení v mesiacoch marec-apríl-máj 2021:

 • Obchodná akadémia Nevädzová 3 v Bratislave
 • Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb v Dolnom Kubíne
 • Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši
 • Obchodná akadémia vo Vranove nad Topľou
 • Obchodná akadémia v Prievidzi

V priebehu troch mesiacov sa nám podarilo vyškoliť 195 študentov, pričom 5 z nich boli študenti so znevýhodnením.

Študenti mali možnosť oboznámiť sa s praktickými informáciami, ako napríklad: ako hľadať zamestnanie, ako spracovať  pútavý životopis a motivačný list, ako sa prípraviť na pohovor, na jeho jednotlivé typy a fázy, ako byť pripravený na najčastejšie otázky na pohovoroch, čo sú to tzv.mäkké zručnosti, business etiketa, neverbálna komunikácia alebo ako sa na pohovor primerane obliecť.

Hoci v pôvodne odsúhlasenom projekte nebola praktická časť plánovaná, na podnet pedagógov sa nám podarilo pritiahnuť pozornosť a aktívnu účasť personalistov zo šiestich renomovaných súkromných firiem:

 • DELL
 • Siemens
 • Jaguar Landrover
 • Kaufland
 • IBM
 • personálnej agentúry AU JOB

Vďaka nim si študenti mohli vedomosti, ktoré nadobudli počas workshopu, následne vyskúšať aj prakticky na simulovaných pracovných pohovoroch.

Dôležitou súčasťou projektu bola aj tzv. senzitizácia/“scitlivovanie“ zamestnávateľov k zamestnávaniu osôb so zdravotným postihnutím alebo so znevýhodnením. Na základe modelu EPIC ASSIST v Austrálii sme v rámci projektu Your career is waiting realizovali  päť špeciálnych školení Disability Awareness Training (DAT) pre súkromné spoločnosti a štátne inštitúcie:

 • Leon Consulting
 • 1st Class Agency
 • Haco, a.s.
 • Asociácia Partnerstvo Spiša
 • Fond na podporu vzdelávania

Ohlasy študentov, pedagógov i súkromných firiem zúčastnených na projekte Your career is waiting-get ready! sú vynikajúce a volajú po pokračovaní takéhoto praktického projektu.

Pripravujeme aj video, ktoré bude prístupné aj na Youtube, v ktorom sa zúčastnení vyjadria k participácii na projekte, čo im dal a naučil.