Nezisková organizácia EPIC spolupracuje s UNDP v Gruzínsku

Kancelária Rozvojového programu OSN (UNDP) v decembri 2014 kontrahovala Neziskovú organizáciu EPIC v súvislosti s expertným posúdením návrhu zákona o službách zamestnanosti a modelu poskytovania služieb zamestnanosti v Gruzínsku.

Spolupráca sa uskutočnila.