V mesiacoch november-december 2017 Nezisková organizácia EPIC so sídlom v Bratislave privítala na strategických konzultáciách kolegov z TOP manažmentu z materskej firmy EPIC ASSIST v Brisbane v Austrálii, aby v spolupráci s tímom EPIC zo Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Nového Zélandu a Škótska diskutovali plány na kľúčové aktivity a programy v budúcnosti.
Noví pracovníci EPIC v Českej republike, Slovinsku, Škótsku a v Novom Zélande informovali o smerovaní a stratégii rozvoja jednotlivých pobočiek.
Členovia TOP manažmentu z materskej EPIC ASSIST z Brisbane v Austrálii – prezident Správnej rady brat Donald Cambell, CEO p.Bill Gamack a generálny manažer pre medzinárodné vzťahy Keith Martin diskutovali s európskym tímom o nových výzvach a úlohách pre EPIC v strednodobom kontexte.
Dôraz bude kladený na prehĺbenie doterajšej hlavnej misie EPIC – posilňovať jednotlivcov, komunity a prostredie pri prekonávaní znevýhodnení a tým umožniť plné využitie ich potenciálu.