Nový projekt zameraný na sociálne inovácie s British Council

Od novembra rozbiehame nový projekt v spolupráci s British Council, Interventions in the Social Development strand under the „People-to-People Central Europe” zameraný na sociálne inovácie. Počas nasledujúcich mesiacov nás čakajú intenzívne diskusie a workshopy so zainteresovanými skupinami z rôznych regiónov, komunít a demografických skupín. V spolupráci so slovenskými a zahraničnými expertmi na sociálnu ekonomiku a inovácie sa budeme snažiť podporiť budovanie infraštruktúry pre sociálne inovácie na lokálnej úrovni.

Stretnutie s ministerkou školstva

Počas svojej návštevy na Slovensku sa generálny riaditeľ pre zahraničné vzťahy organizácie EPIC Assist (Austrália), Keith Martin, stretol s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR Martinou Lubyovou. Rozprávali sa hlavne o možnej spolupráci medzi neziskovou organizáciou EPIC a ministerstvom. Za zmysluplnú oblasť spolupráce považujú duálne a celoživotné vzdelávanie.

Spoločné rokovanie EPIC SR, ČR a Škótsko s austrálskym vedením

V novembri do Európy zavítali brat Donald Campbell, predseda správnej rady EPIC Assist a Keith Martin, generálny riaditeľ pre zahraničné vzťahy. Na spoločnom stretnutí so zástupcami európskych pobočiek sa rozprávali o činnosti a úspechoch za uplynulý rok a spoločne si stanovili ciele do budúcnosti.

Networking night na STU

19. novembra sme sa spoločne s partnermi z All4Youth a Future Generation Europe zúčastnili na networkingovom podujatí pre študentov na FIIT STU. Mnohí účastníci sa pristavili pri našom stánku a veľmi nás teší záujem o činnosť našej organizácie a o spoločensky významné témy medzi mladými ľuďmi.