Disability Awareness tréning 4

V piatok 24. júla 2020 sa uskutočnilo v poradí už štvrté školenie na tému „Povedomie o zdravotnom postihnutí“ alebo „Informovanosť o [...]

Disability Awareness tréning 3

V utorok 30.06.2020 sa uskutočnilo ďalšie školenie pre zamestnávateľov „Disability Awareness“ v rámci projektu „Your career is waiting – get ready!“, [...]