Nová webstránka socialnaekonomika.sk

Sociálna ekonomika (SE) prispieva k zamestnanosti, spoločenskej súdržnosti a regionálnemu rozvoju. Cieľom webového sídla SE je informovať verejnosť o sociálnom [...]