Projekt CERUSI je v plnom prúde!

Hlavným cieľom projektu CERUSI https://epic-org.eu/cerusi/ je podpora sociálneho podnikania, sociálnych inovácii a obehového hospodárstva v podmienkach vidieka v stredoeurópskom regióne. Tento cieľ sa [...]

Poďakovanie od študentov

Študenti z Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, ktorí sa v stredu 07.04.2021 zúčastnili workshopu "Job interview simulátor“ realizovaného  v rámci medzinárodného projektu [...]

Nová webstránka socialnaekonomika.sk

Sociálna ekonomika (SE) prispieva k zamestnanosti, spoločenskej súdržnosti a regionálnemu rozvoju. Cieľom webového sídla SE je informovať verejnosť o sociálnom [...]