V dňoch 23.-24.októbra 2018 sa zástupcovia Neziskovej organizácie EPIC Slovakia zúčastnili medzinárodného semináru vo fínskom Rovaniemi, ktorého témou boli hodnoty v sociálnom podnikaní. Išlo o  medzinárodnú výmenu skúseností skúseností v sociálnom podnikaní medzi riedko osídlenými regiónmi Slovenska (región Gemer), Španielska (Kastília a León), Nemecka (Brandenbursko) a Fínska (Laponsko) v projekte SOCENT SPAs (Interreg Europe). Podujatia sa zúčastnili aj piati stakeholderi z Gemera.

Program medzinárodného seminára sa začal odbornými prednáškami na tému hodnôt v sociálnom podnikaní od Mikela Irujo, zo španielskej Delegácie regionálnej vlády Navarra k EÚ, témy využitia verejného obstarávania na podporu sociálnych podnikov vychádzajúcej z výskumu odborníkov Matthewa Baquierz-Jacksona a Dr.Kevina Kanea z britskej Univerzity v Salforde, či smart špecializácie v sociálnej ekonomike. Po prednáškach nasledovala panelová diskusia a interaktívna práca v skupinách, zameraná na priamu výmenu skúseností medzi účastníkmi z regiónov.

V druhý deň semináru program pokračoval v laponskej dedine Salla. Počas dňa sa zástupcovia projektových partnerov a stakeholderi zúčastňovali skupinových aktivít so zameraním na tvorbu akčných plánov pre rozvoj sociálneho podnikania v cieľových regiónoch. V závere programu sme sa mali možnosť oboznámiť s fungovaním obecného sociálneho podniku v Salle, ktorý vytvára pracovné príležitosti pre desiatky ľudí z okolia. Salla prevádzkuje sobí park, ktorý sa venuje rozvoju turizmu v laponskej prírode, poskytovaniu súvisiacich služieb pre návštevníkov, chovu sobov a ochrane miestnej prírody.

Z medziregionálneho semináru sme si odniesli cenné skúsenosti a informácie, ktoré ďalej premietneme do tvorby akčného plánu pre Gemer.

Ďalšie informácie o projekte Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach nájdete tu.