Nezisková organizácia EPIC

V roku 2011, na základe dobrých skúseností  organizácie EPIC Assist (pôvodne EPIC Employment Service Inc)  zo spolupráce s viacerými organizáciami na Slovensku v oblasti skvalitňovania služieb zamestnanosti a zvyšovania zamestnanosti ľudí so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením, vzniklo rozhodnutie založiť prvú európsku pobočku práve v Bratislave. Nezisková organizácia EPIC bola na Slovensku zaregistrovaná svojou materskou organizáciou 19. júna 2012.

Nezisková organizácia EPIC je členom Americkej obchodnej komory, siete Social Innovation Europe  a nadväzuje na hodnoty a poslanie svojej materskej organizácie.

Registračné údaje

Nezisková organizácia EPIC
Panenská 29
811 03 Bratislava

IČO: 45 738 718
DIČ: 2023919810
Číslo registrácie: OVVS-12897/379/2012-NO

Výročné správy

  • Výročná správa 2021
  • Výročná správa 2020
  • Výročná správa 2019
  • Výročná správa 2018
  • Výročná správa 2017
  • Výročná správa 2016
  • Výročná správa 2015