Organizácia Otevřená společnost aktívne prispieva k tomu, aby bola česká spoločnosť moderná a otvorená. Využíva širokú škálu prostriedkov od analytickej, cez watch-dogovú, osvetovú a advokačnú činnosť. Zároveň poskytuje konzultačné a poradenské služby.

S organizáciou Otevřená společnost spolupracujeme od roku 2013 pri presadzovaní aktivít Neziskovej organizácie EPIC v Českej republike. Od roku 2014 spoločne realizujeme projekt Posilňovanie kapacít jednotlivcov prostredníctvom obecného sociálneho podnikania, ktorý je finančne podporený z programu Erasmus+.