Spolupracujeme

pri realizácii projektov s domácimi partnermi:

 • Americká obchodná komora (AmCham)
 • getCLIENTS, s.r.o.
 • Hrhovské služby, s.r.o.
 • IBM Slovensko, spol. s r.o.
 • Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)
 • Inštitút pre výskum práce a rodiny
 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
 • Poštová banka, a.s.
 • Rómsky inštitút – Roma Institute, n.o.
 • Slovenská únia podporovaného zamestnávania
 • Úrad splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity

 

a zahraničnými partnermi: