People to People Slovakia – sociálne inovácie

People to People Central Europe je nový projekt, ktorý je financovaný UK Foreign and Commonwealth Office a realizovaný British Council v Českej republike, v Maďarsku a na Slovensku.

Trvanie

október 2018 – jún 2019

Donor

UK Foreign and Commonwealth Office

Ciele projektu

 • Posilnenie sociálnej kohézie, podpora nových možností na dialóg medzi rôznorodými skupinami
 • Vytvorenie silnejších vzťahov medzi cieľovými skupinami a miestnou samosprávou/tvorcami politík, zamestnávateľmi a širšou komunitou
 • Vytvorenie prepojení medzi komunitami v rámci projektových krajín.

V období od októbra 2018 do marca 2019 prebehla pilotná fáza projektu, počas ktorej boli realizované rôzne aktivity v spolupráci s partnerskými organizáciami v troch oblastiach:

 • Sociálne inovácie (EPIC n.o., Bratislava)
 • Core skills (kritické myslenie + riešenie problémov) (Komenského inštitút, Bratislava)
 • Komunitné umenie (Truc spherique, Žilina).

V každej zo zúčastnených krajín boli identifikované regióny v rámci ktorých sa projektové aktivity budú realizovať, v prípade Slovenska je to Banskobystrický a Prešovský región.

Sociálne inovácie – hlavné aktivity

 • „Social enterprise“ materiál pre pedagógov – pripomienkovanie expertmi v oblasti sociálneho podnikania, adaptácia na miestne podmienky a preklad do slovenského jazyka, príprava slovenskej brožúry
 • „Community mapping“- realizácia fokusových skupín a rozhovorov v daných regiónoch s rôznymi cieľovými skupinami na tému sociálne inovácie v rámci komunity, prezentovanie výsledkov
 • „Scoping visit“ – návšteva expertiek zo Spojeného kráľovstva, ktoré sa stretli s predstaviteľmi rôznych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti sociálnych inovácií
 • Študijná návšteva v Spojenom kráľovstve – tím 7 účastníkov z rôznych organizácií navštívil organizácie a expertov v Spojenom kráľovstve, ktorí sú aktívni v oblasti sociálnych inovácií
 • „Ideas Lab“ – 3-dňové podujatie v Banskej Bystrici, ktorého cieľom bolo vytvoriť platformu pre predstaviteľov z komunít v daných regiónov, lokálnu samosprávu, tvorcov politík a predstaviteľov z neziskového prostredia a prediskutovať závery z prieskumu v regiónov, ako aj navrhnúť riešenia v oblasti sociálnych inovácií pre miestne komunity

Zdroje informácií

Sociálne inovácie na Slovensku – článok v Dobrých Novinách, január 2019

Blog o sociálnych inováciách od Petra Guštafíka, február 2019

Návšteva britských expertiek na Slovensku, február/marec 2019

Sociálne inovácie v regiónoch, marec 2019

Pozvánka na Ideas Lab, marec 2019

People to People Slovakia – článok v Bystricovinách, marec 2019

People to People Slovakia – reportáž v TV Hronka, marec 2019

Podujatie Ideas Lab, marec 2019

Článok v MY Bystrica, apríl 2019

Príklady dobrej praxe: sociálne inovácie v Škótsku a na Slovensku, apríl 2019

Workshop na tému sociálneho podnikania na školách, máj 2019

EPIC podporil školákov zo Zvolena, november 2019

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na [email protected] alebo +421 (0) 2 5910 4280.