Študenti z Obchodnej akadémie v Liptovskom Mikuláši, ktorí sa v stredu 07.04.2021 zúčastnili workshopu „Job interview simulátor“ realizovaného  v rámci medzinárodného projektu ,,Your career is waiting-get ready! nám a firme IBM poslali poďakovanie a certifikát, ktoré sami vytvorili.

Tešíme sa, že sa im páčila teoretická časť školenia aj následné praktické overenie vedomostí počas simulovaného pracovného pohovoru s personalistami z firmy IBM. Želáme im rovnako veľa osobných a predovšetkým pracovných úspechov na ich ceste k získaniu práce snov.