Podpora obecných podnikov – záverečná prezentácia podnikateľských plánov

Zhodnotenie prínosu a spolupráce so starostami, dobrovoľníkmi a študentmi a prezentácia vytvorených podnikateľských plánov boli cieľom podujatia „Záverečná prezentácia podnikateľských plánov“, ktoré pri príležitosti ukončenia projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“ zorganizovala Nezisková organizácia EPIC.


Mapka obcí, s ktorými Nezisková organizácia EPIC v tomto projekte spolupracovala.

Na dvojdňovom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo uskutočnilo 9. -10. februára 2015 na Čingove a v Krompachoch, sa stretli starostovia obcí, s ktorými spolupracujeme pri zakladaní obecných podnikov, dobrovoľníci z podnikateľského prostredia, zástupcovia Nadácie Ekopolis, ako aj zástupcovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sú do projektu zapojení ako dobrovoľníci. Spoločne hodnotili priebeh tohto jedenapolročného projektu, počas ktorého nezisková organizácia EPIC spolupracovala s 11 obcami, ktorým pomohla identifikovať také podnikateľské príležitosti, ktoré umožnia vybraným samosprávam založiť stabilný sociálny podnik a následne vytvoriť nové pracovné miesta pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia. Cieľom úzkej spolupráce bolo za pomoci 14 dobrovoľníkov z podnikateľského prostredia vyškolenie starostov v oblasti zakladania obecných sociálnych podnikov, pomoc pri tvorbe stratégie obecného podnikania, ale aj pri vypracovaní podnikateľských plánov.


Na fotografii zľava: Michal Smetanka (EPIC), Imrich Holečko (OZ Ľudia a Perspektíva), Daniel Lorinc (starosta – Kladzany)

Témami jednotlivých diskusií a príspevkov boli:

  • prierez realizácie projektu;
  • predstavenie jednotlivých podnikateľských plánbov v 10 obciach;
  • realizácia aktivít zakladania obecných podnikov z pohľadu donora;
  • možnosti spolupráce s Poštovou bankou vo finančnom riadení obecných podnikov;
  • možnosti financovania obecných podnikov z vonkajších zdrojov v rokoch 2015 – 2017;
  • prezentácia pripravovanej inovatívnej praktiky rozvoja zamestnanosti v okrese Gelnica;
  • možnosti spolupráce s Ekonomickou Univerzitou Bratislava pri dobrovoľníckej činnosti;
  • budúcnosť obecného podnikania na Slovensku.

V rámci záverečného podujatia sa uskutočnila aj prezentácia vytvorených podnikateľských plánov, návšteva OZ Ľudia a perspektíva a predstavenie sociálneho podniku v Krompachoch.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“. Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Social Business Earth.

Súčasťou projektu bolo aj zostavenie katalógu podnikateľských príležitostí a niekoľko prednášok a seminárov o sociálnom podnikaní v zahraničí, ktoré prezentovali švajčiarski partneri.