V priebehu marca a apríla sme v rámci projektu „Záruky pre mladých na lokálnej úrovni“ realizovali  sériu vzdelávacích workshopov na troch odborných stredných školách vo Zvolene.

Témou bolo zapojenie študentov do propagovania vlastnej školy. Cieľom workshopov bolo vytvoriť propagáciu a marketingové kampane škôl, ktoré sú bližšie perspektívnym budúcim študentom a teda môžu napomôcť k zvýšeniu atraktivity odborného školstva. Lektor z marketingovej agentúry vytvoril školenie a radil školským tímom zložených zo študentov a pedagógov pri tvorení ich kampaní.

Na záver pripravujeme spoločnú študentskú konferenciu všetkých študentmi pripravených marketingových kampaní ich škôl a ďalších propagačných produktov. Podujatie sa uskutoční 14.6. 9:00 – 12:30 v priestoroch Mestského úradu vo Zvolene pod záštitou pani primátorky, s účasťou miestnych firiem a ľudí z vedenia mesta a odboru školstva.