Východisko programu

Riešenie nezamestnanosti vo vidieckych oblastiach síce patrí medzi kompetencie štátu, ale často leží práve na pleciach obce a jej predstaviteľov. V prostredí malých obcí, kde miera evidovanej nezamestnanosti bežne prekračuje 20 %, je podnikateľská iniciatíva obce často jedinou reálnou možnosťou, ako získať zamestnanie alebo pracovnú skúsenosť. Najschopnejší starostovia vytvárajú pracovné miesta v tzv. obecných sociálnych podnikoch, a vďaka niekoľkým príkladom dobrej praxe (napr. Spišský Hrhov) sa tento typ podnikania stáva medzi obcami čoraz populárnejším.

Cieľ programu

Vytvorenie nových pracovných miest pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia na základe kvalitnej identifikácie takých podnikateľských príležitosti, ktoré umožnia vybraným samosprávam založiť stabilný obecný sociálny podnik pre ľudí s rôznymi formami znevýhodnenia. Chceme na Slovensko preniesť zahraničnú skúsenosť so sociálnym podnikaním a predstaviť model, ktorý v sebe spája princípy podnikateľského sektora s princípmi sociálnej práce a regionálneho rozvoja.

Projekty v rámci programu

Aktivity

  • Švajčiarsky veľvyslanec v Pečovskej Novej Vsi
  • Vedenie austrálskej organizácie EPIC Employment Service Inc na návšteve Slovenska
  • Téma sociálneho podnikania aj na konferencii Áno, dá sa to!
  • Samantha Caccamo prednášala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave
  • Podieľame sa na tvorbe akreditovaného vzdelávacieho programu pre samosprávy
  • Obec Pečovská Nová Ves predstavuje svoje aktivity v rámci spolupráce s Neziskovou organizáciou EPIC
  • Praktické workshopy – Školy obecného sociálneho podnikania 2016/17 (Bratislava, Lučenec, Košice…)
  • Workshop – Sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní
  • Publikačná činnosť (viď. knižnica)

Medializácia

Čítajte viac o sociálnom podnikaní a o obecných sociálnych podnikoch.