Východisko programu

Jedným z hlavných cieľov Neziskovej organizácie EPIC je  na Slovensku predstaviť a uplatniť austrálsky model poskytovania služieb zamestnanosti.

Aktivity Neziskovej organizácie EPIC v oblasti podpory verejných politík sa sústreďujú na tri hlavné témy:

Aktivity