Východisko programu

  • takmer 5 miliónov mladých ľudí vo veku do 25 rokov z krajín Európskej únie (EÚ) bolo v auguste 2014 nezamestnaných, z toho 3,3 milióna ich bolo v krajinách eurozóny
  • každý piaty mladý občan EÚ sa nevie uplatniť na trhu práce, v Grécku a Španielsku to je každý druhý, v SR to je každý tretí (miera nezamestnanosti mladých ľudí v EÚ je 21,6%, v krajinách eurozóny to je 23.3%)
  • 7,5 milióna občanov EÚ vo veku medzi 15 a 24 sú tzv. NEETs (not in employment, not in education, not in training) teda mimo zamestnania, vzdelávania alebo odbornej prípravy
  • počas posledných štyroch rokoch, celková miera zamestnanosti mladých ľudí klesla trojnásobne oproti celkovej miere zamestnanosti dospelých ľudí
  • rozdiel medzi krajinami s najvyššou a najnižšou mierou nezamestnanosti mladých ľudí sa medzi členskými štátmi pohybuje v rozmedzí až 50 percentuálnych bodov (7,9% v Nemecku, 54,9% v Španielsku alebo 33,5% na Slovensku)

(Eurostat k 31.12.2013)

Cieľ programu

Podpora zamestnávania mladých ľudí zvýšením ich pripravenosti reagovať na požiadavky potenciálnych zamestnávateľov, zvýšenie možností prepojenosti čerstvých absolventov s potencionálnymi zamestnávateľmi a podobne.

Projekty v rámci programu