10. jún 2014, Bratislava

Vedeckú konferenciu s medinárodnou účasťou „Podpora zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím: úspechy, výzvy, európske perspektívy“  pripravil Inštitút pre výskum práce a rodiny SR a European Centre for Social Welfare Policy and Research (Viedeň) v partnerstve s Neziskovou organizáciou EPIC.

Cieľom konferencie bolo nadviazať na diskusie o zamestnávaní osôb so zdravotným postihnutím v medzinárodnom a národnom kontexte a podporiť medzirezortnú a medzisektorovú spoluzodpovednosť v tejto oblasti.