V nadväznosti na podujatie Ideas Lab usporiadané v rámci projektu People to People Slovakia sa British Council rozhodol podporiť tri vybrané projekty alebo iniciatívy formou menšieho finančného grantu. Víťaznými organizáciami sa stali Alternatíva n.o. a ich Centrum kreatívneho rastu podporujúce výtvarnú tvorbu mentálne znevýhodnených obyvateľov, Pontis s projektom prepojenia žiakov základných škôl s miestnymi firmami a Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici s projektom založenia a prevádzky študentského sociálneho podniku.