V dňoch 18.-20. marca sa v Banskej Bystrici uskutočnila záverečná konferencia pilotného projektu People to People Slovakia – sociálne inovácie nazvaná „Ideas Lab“. Stretli sa na nej odborníci na sociálnu ekonomiku, zástupcovia neziskovej sféry, štátnej a miestnej správy, akademickí pracovníci, študenti, podnikatelia a ďalší ľudia, ktorí sa zaujímajú o tému sociálnych inovácií. Okrem praktických aspektov založenia a prevádzkovania sociálneho podniku patrili medzi najdôležitejšie témy komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo, vzdelávanie a životné prostredie.

Prvý deň patril úvodu do tematiky, prezentácii výsledkov výskumu v regiónoch, prezentácii projektu zameraného na sociálne podnikanie na Gemeri a panelovej diskusii. Panel bol zložený z expertky z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, akademickej expertky z Ekonomickej univerzity v Bratislave, konzultantky v oblasti podnikania aktívnej aj v neziskovej sfére, starostu a sociálneho podnikateľa a konzultanta v oblasti sociálneho podnikania. Panelisti diskutovali o príležitostiach a výzvach pre sociálne podnikanie a sociálne inovácie v Banskobystrickom a Prešovskom kraji a zdieľali svoje odporúčania pre potenciálnych budúcich sociálnych podnikateľov.

Program druhého dňa bol venovaný skupinovým diskusiám a workshopom. Prvá časť dňa bola organizovaná ako „open space“ konferencia, počas ktorej si účastníci vybrali témy, ktoré sú pre nich relevantné, dobrovoľne sa rozdelili do skupín a v skupinkách diskutovali o nových nápadoch a riešeniach. Následne sa všetci účastníci zišli a navzájom sa informovali o výsledkoch práce v ostatných skupinkách. Poobede prebehli štyri workshopy na dve témy, ktoré prebiehali paralelne vo dvojiciach, aby účastníci mali šancu dozvedieť sa o obidvoch témach. Prvou témou boli sociálne inovácie ako nástroj komunitného rozvoja a druhou prenos skúseností zo Spojeného kráľovstva na Slovensko.

Počas tretieho dňa vedúci a účastníci workshopov zdieľali hlavné výsledky a zodpovedali dodatočné otázky. Taktiež sa uskutočnili dve prezentácie, prvá o projekte People to People Central Europe, ktorú viedla expertka z British Council Slovakia a druhá o možnostiach financovania sociálnych podnikov a o novom vzdelávacom nástroji pre sociálnych inovátorov.

O podujatí sa môžete viac dozvedieť tu:

http://www.tvhronka.sk/spravodajstvo/british-council-pomaha-rozvijat-aj-nas-kraj/

https://www.instagram.com/p/BvMLoU9gSnC/

https://www.instagram.com/p/BvQvoMjgbiU/