Ďakujeme za pozvanie prezentovať na SOŠ a gymnázium pre žiakov so sluchovým postihnutím Koceľova v Bratislave. Mali sme cennú možnosť zdieľať skúsenosti a nástroje pre podporu zamestnávania sluchovo znevýhodnených osôb s odborníkmi a praktikmi z rôznych krajín- okrem Slovenska, aj z Nórska, Francúzska a Slovinska.
Za n.o. EPIC sme prezentovali upratovaciu službu DEAFinitely Clean, ktorú prevádzkujeme:
http://www.deafinitely-clean.sk/