Pozývame vás na druhý zo série troch online webinárov s „,Social Innovation: bridging the no man´’s land between private and public“, ktorý organizuje taliansky partner medzinárodného projektu CERUSI – Democenter Foundation. Uskutoční sa v piatok, 16.07.2021 v čase 15:00-16:15 hod. Webinár, ktorý bude prebiehať v angličtine, priblíži oblasť partnerstva verejného a súkromného sektora ako metodického nástroja na prekonanie rozdielov medzi marginalizovanými a rozvinutými oblasťami týkajúcimi sa sociálneho podnikania a sociálnych inovácií.

 

CERUSI-WEBINAR-2-Inivitation