Pozývame vás na online národnú konferenciu projektu Your career is waiting-get ready!, ktorá sa uskutoční  29.septembra 2021 od 14:30 – 16:30 hod.

Projekt Your career is waiting-get ready! končí, preto na online konferencii predstavíme jeho aktivity a to, čo sa v projekte ne/podarilo pri realizácii v Českej republike:

Predstavíme Job interview simulator – vzdelávací modul zameraný na pomoc študentom pripraviť sa na získanie svojho prvého zamestnania

Disability awareness training – školiaci modul na scitlivovanie zamestnávateľov k zamestnávaniu mladých ľudí so znevýhodnením.

Budeme tiež informovať aj o výsledkoch analýzy ne/zamestnanosti mladých (aj so znevýhodnením) na Slovensku, Českej republike, Taliansku a v Belgicku. 

V projekte, ktorý EPIC n.o. ako lead partner implementuje s partnermi na Slovensku, Českej republike, Taliansku a Belgicku od roku 2019, podporujeme zamestnanosť a využitie potenciálu mladých ľudí aj so znevýhodnením, na otvorenom trhu práce. Snažíme sa pomôcť a aktívne predchádzať vysokej nezamestnanosti mladých. Očakávaným výsledkom projektu je lepšia pripravenosť mladých ľudí na vstup na trh práce a väčšia ochota zamestnávateľov zamestnať mladých ľudí so znevýhodnením.

Online konferencie sa zúčastnia zaujímaví hostia. 

Na konferenciu sa prihlásite tu.

Tešíme sa na Vás!

Program_Your career is waiting-get ready!