Pozývame Vás na online konferenciu projektu Your career is waiting-get ready! ktorá sa uskutoční  08.septembra 2021 od 10:00 – 12:00 hod.

V projekte, ktorý EPIC n.o. ako lead partner realizuje s partnermi na Slovensku, Českej republike, Taliansku a Belgicku od roku 2019, podporujeme zamestnanosť a využitie potenciálu mladých ľudí aj so znevýhodnením, na otvorenom trhu práce. Snažíme sa pomôcť aktívne predchádzať vysokej nezamestnanosti mladých a lepšie ich pripraviť  na prechod zo štúdia na vstup na trh práce. Zároveň budujeme väčšiu ochotu zamestnávateľov zamestnať mladých ľudí(aj) so znevýhodnením.

Keďže sa projekt blíži ku koncu, radi by sme na online konferencii predstavili čo sa v projekte podarilo:

  • Job interview Simulator – výsledky školení pre študentov zameraných na  pomoc pri príprave na prvé zamestnanie
  • Disability Awareness training – výsledky pokusu o scitlivovanie zamestnávateľov k zamestnávaniu mladých ľudí (aj) so znevýhodnením

Podujatia sa zúčastnia zaujímaví rečníci z radov zamestnávateľov, mimovládneho sektora, vzdelávania, ako aj študentov. 

V prípade záujmu o účasť na konferencii sa prosím registrujte cez online formulár TU.