EPIC n.o. Vás srdečne pozýva na podujatie organizované v rámci projektu People 2 People Central Europe v dňoch 18.-20.3. 2019 v Banskej Bystrici v hoteli Národný Dom. Zaregistrovať sa môžete tu.

Zámer podujatia
Zámerom podujatia Ideas Lab je vytvoriť priestor na spoločnú diskusiu o zavádzaní sociálnych inovácií v Banskobystrickom a Prešovskom kraji, riešení častých problémov s tým spojených a využití nových príležitostí vrátane tých, ktoré poskytuje nová legislatívna úprava o sociálnom podnikaní

Ciele podujatia

  • Ponúknuť priestor na stretnutie a budovanie vzťahov medzi inštitúciami verejnej správy, samosprávy, podnikateľskými subjektmi, školami, mladými ľuďmi a mimovládnymi organizáciami.
  • Diskutovať o zavádzaní sociálnych inovácií a súvisiacich aktuálnych výzvach a príležitostiach.
  • Vymeniť si informácie o činnosti zúčastnených organizácií.
  • Predstaviť výsledky výskumu prostredia pre sociálne inovácie v regiónoch a príklady dobrej praxe.

Organizátor zabezpečuje ubytovanie v jednolôžkových izbách a preplatenie cestovných nákladov pre účastníkov mimo BB a stravu počas celého programu (3x obed, 2x večera a občerstvenie) pre všetkých účastníkov.
Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na [email protected] alebo na čísle 02 5910 4280.