Presadzovanie sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach financovaných z prostriedkov EÚ

Východisko

Nezisková organizácia EPIC  podporuje inovatívne riešenia na podporu zamestnanosti a vytvárania pracovných príležitosti pre znevýhodnené skupiny. Jeden z nástrojov, ktorý môže zabezpečiť pozitívny dopad, je uplatňovanie sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach financovaných zo zdrojov Európskej únie. Aktuálne znenie zákona o verejnom obstarávaní umožňuje uplatňovanie osobitných podmienok plnenia zmlúv týkajúcich sa sociálnych hľadísk. Ich vykonanie je možné prostredníctvom tzv. doložky plnenia zákazky. Legislatíva nekladie prekážky, problémom je vykonateľnosť sociálneho aspektu a nedostatok skúsenosti s jeho uplatňovaním v podmienkach SR

Aktivity

Nezisková organizácia EPIC vytvorila pracovnú skupinu, ktorej úlohou je vytvoriť vzor doložky plnenia zákazky pre stavebné práce financované zo zdrojov EÚ a vytvoriť podporný systém určený pre stavebné firmy uplatňujúce sociálne pravidlá.

Prečítajte si: „Sociálne nakupovanie: Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní“.