27. mája 2019 prezentovala Ela Klementová, projektová koordinátorka EPIC n.o na Mestskom zastupiteľstve mesta Zvolen záverečnú správu z projektu Záruky pre mladých vo zvolenskom regióne. Poslanci následne odsúhlasili uznesenie, v ktorom väčšinovo zahlasovali za podporu pre riešenie udržateľnosti Konektu – poradenského centra pre mladých. Záznam zo zastupiteľstva si môžete pozrieť tu. (príspevok EPIC-u 5:27:10 – 5:56:40)