Príprava štandardnej stupnice jednotkových súm v súvislosti s poskytovaním vybraných služieb zamestnanosti

Ciele

Jedným z hlavných cieľov neziskovej organizácie EPIC je  na Slovensku predstaviť a uplatniť austrálsky model poskytovania služieb zamestnanosti. Tento je striktne výsledkovo orientovaný, uplatňujúci princípy tzv. “case manažmentu“, a  je detailne monitorovaný.

Aktivity

Podmienkou na uplatnenie takéhoto systému je vypočítanie a určenie tzv. štandardnej stupnice jednotkových súm. Nezisková organizácia EPIC vytvorila expertnú pracovnú skupinu, ktorá sa tejto téme venuje.