Hlavným cieľom projektu CERUSI https://epic-org.eu/cerusi/ je podpora sociálneho podnikania, sociálnych inovácii a obehového hospodárstva v podmienkach vidieka v stredoeurópskom regióne.

Tento cieľ sa v Neziskovej organizácii EPIC snažíme dosiahnuť teoretickej i praktickej rovine. Tou teoretickou je vzdelávanie širokej verejnosti prostredníctvom Akadémie sociálnych inovácii na vidieku (tzv. RSI Academy) – online vzdelávacieho kurzu o sociálnych inováciách, sociálnom podnikaní a obehovom hospodárstve, ktorý bol vytvorený v rámci CERUSI projektu https://epic-org.eu/projekt-cerusi-startuje-akademiu-socialnych-inovacii-na-vidieku/. K dispozícii je 5 modulov na témy: posilnenie vidieka, potreby lokálnych komunít, vytváranie business plánu, dopad sociálneho podnikania a jeho udržateľnosť.

Praktická úroveň projektu je realizovaná cez workshopy so sociálnymi podnikateľmi (súčasnými i budúcimi), ako aj aktérmi sociálnej ekonomiky (tzv. sociálno-inovačné laboratória).

Pôvodným zámerom projektu bolo zrealizovať informačné stretnutia s občanmi, tzv. pochôdzkové „karavany“, na podujatiach v banskobystrickom, košickom a prešovskom kraji s cieľom monitorovať situáciu v rozvoji sociálneho podnikania v regióne. Príchod pandémie COVID-19 nás však prinútil projekt preniesť do online priestoru.

Od  januára 2021 sme absolvovali takmer 20 individuálnych online stretnutí so sociálnymi podnikateľmi, ktorí predstavili svoju víziu podnikateľského plánu so sociálnym zameraním. Zároveň sme organizovali viacero workshopov, kde sme spoločne s lokálnymi podnikateľmi a aktérmi sociálnej ekonomiky monitorovali a analyzovali situáciu v oblasti rozvoja sociálneho podnikania.

Na základe týchto „online karavanov“ sme vybrali 8 sociálnych podnikateľov so zámermi, ktoré najviac napĺňajú  zámer CERUSI. Aktuálne s nimi realizujeme workshopy a to v úzkej spolupráci s expertmi na sociálnu ekonomiku – z regionálnych centier pre sociálnu ekonomiku v SR, ako aj z Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES). Naším cieľom je sociálnych podnikateľov nielen prepájať, ale aj v spolupráci s expertami na sociálne podnikanie aj poskytovať praktické rady a konzultácie, aby bola ich cesta k vytvoreniu sociálneho podniku čo najľahšia.

 

Partneri projektu:

GmbH ZSI – Centre for Social Innovation (Lead) – Rakúsko
EPIC n.o.- Slovensko
Regionalmanagement Burgenland GmbH – Rakúsko
Social Impact – Nemecko
Democenter-Sipe Foundation – Taliansko
Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA – Slovinsko
Cooperation Fund Foundation – Poľsko
Regional Development Agency of South Bohemia – Česká republika
Foundation Cassa di Risparmio di Modena – Taliansko