Nezisková organizácia EPIC dokončuje realizáciu medzinárodného projektu „Podpora rozvoja kariérnych možností pre nízko-kvalifikovanú rómsku mládež (Hopes-4-Low)“.

15.12.2020 na ONLINE konferencii sa aktéri projektu podelili o výsledky ako aj o pozitíva i negatíva realizácie projektu.

Video z konferencie nájdete tu

Mediálne výstupy z konferencie tu