Nezisková organizácia EPIC dokončuje realizáciu medzinárodného projektu „Podpora rozvoja kariérnych možností pre nízko-kvalifikovanú rómsku mládež (Hopes-4-Low)“.

15.12.2020 o 10:00h na ONLINE konferencii sa aktéri projektu podelia o výsledky ako aj o pozitíva i negatíva realizácie projektu. Ste srdečne vítaní.

Viac info: eva.judova@epic-org.eu