Ako jeden z partnerov projektu NEETs LAB v týchto dňoch ukončujeme v EPIC-u výberový proces na týždenný tréningový kurz pre pracovníkov s mládežou, ktorý sa uskutoční od 22.2.2020 do 1.3.2020 v gréckych Thessalonikách. Z uchádzačov vyberieme troch účastníkov, ktorí počas tréningu absolvujú sériu workshopov o nových kreatívnych prístupoch ako lepšie pracovať s mladými ľuďmi do 29 rokov s nízkym stupňom vzdelania, ktorí nie sú v procese vzdelávania, ani v zamestnaní (tzv. NEETs). Realizácia projektu NEETs LAB je podporená programom Erasmus+.