V dňoch 5. a 6. Novembra 2019 sa uskutočnilo projektové stretnutie v hoteli Tatra v Bratislave v rámci projektu ´Your career is waiting – get ready!´ Spolu s projektovými partnermi z Česka (EPIC Assist Česká republika), Talianska (Cometa Formazione Societá Cooperativa Sociale) a Belgicka (Tracé Brussel) sme diskutovali o ďalších aktivitách projektu a časovom harmonograme. Projekt je zameraný na pomoc pri príprave mladých ľudí/mladých ľudí so zdravotným postihnutím/mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia vo veku 16-20 rokov, na vstup na pracovný trh. Cieľom je zároveň zvýrazniť potrebu väčšieho začleňovania a prijímania znevýhodnených skupín na trh práce. Tieto ciele sa budú dosahovať prostredníctvom dvoch typov tréningov.

Projekt je podporený z programu Erasmus+