Koordinátorka pre strednú Európu Neziskovej organizácie EPIC sa stretla so zástupcami Austrálskej ambasády so sídlom vo Viedni dňa 16. marca 2022. Cieľom stretnutia bolo vzájomné informovanie o doterajších aktivitách a činnosti, so zreteľom na výsledky projektov financovaných z prostriedkov finančných mechanizmov EÚ, zameraných na podporu zamestnávania ľudí so znevýhodnením, na ktoré sa EPIC n.o. dlhodobo sústreďuje na Slovensku aj v Českej republike.

Osobitná pozornosť bola venovaná možnostiam ďalšej spolupráce, zameranej na propagáciu a zviditeľnenie ako aj na prepojenie zaujímavých aktivít medzi Austráliou, Slovenskom a Českou republikou. Tieto promočné aktivity by mala koordinovať Eva Havelková.

Zástupcovia Austrálskeho veľvyslanectva vysoko ocenili výsledky činnosti EPIC n.o. v Slovenskej republike a Českej republike.