V piatok 7.septembra 2018 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov Neziskovej organizácie EPIC s riaditeľom Úradu Splnomocnenca vlády SR pre
Rómske komunity a jeho vybraných zamestnancov. Cieľom stretnutia bola konzultácia a poradenstvo k medzinárodnému projektu Hopes-4-Low, ktorého cieľom je pomáhať pri zaraďovaní mladých Rómov (vo veku 18-23) s nízkym stupňom dosiahnutého vzdelania, na trh práce.

V rámci projektu EPIC n.o. v spolupráci s maďarskými kolegami pomáha mladým Rómom a Rómkam prostredníctvom školených mentorov zabezpečovať individuálne poradenstvo pri hľadaní práce, ako aj pri zaraďovaní sa do pracovného života. Plánujeme zároveň osloviť vhodných zamestnávateľov a ich špecialistov na ľudské zdroje s možnosťou ich edukácie a následného zamestnania mladých Rómov. Proces
práce s mladými Rómami je založený na metodike maďarskej organizácie Salva Vita, ktorá má bohaté skúsenosti so zaraďovaním znevýhodnených komunít do pracovného procesu.