Samantha Caccamo prednášala na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave

Študentom 4. ročníka Katedry sociálneho rozvoja a práce v rámci predmetu Trh práce a politika zamestnanosti bola určená prednáška Aktivity obecného podnikania vo Švajčiarsku a vo svete. Dňa 8. októbra 2014 na pôde Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ju prezentovala Samanthy Caccamo, spoluzakladateľka a generálna riaditeľka švajčiarskej organizácie Social Business Earth, ktorá prišla na Slovensko na pozvanie Neziskovej organizácie EPIC. Na prednáške sa zúčastnilo cca 100 študentov, ktorí sa zaujímali o skúsenosti a možnosti obecných sociálnych podnikov.

Prednáška sa uskutočnila v rámci návštevy švajčiarskych partnerov Social Business Earth na Slovensku (7. – 9. 10.2014) v rámci aktivít projektu Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce, ktorý je súčasťou programu Podpora obecných sociálnych podnikov.

Projekt „Podpora obecných podnikov založených za účelom zvýšenia zamestnanosti ľudí znevýhodnených na trhu práce“ je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko–slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. Partnerom projektu je švajčiarska organizácia Social Business Earth.

Čítajte viac: